Radlje ob Dravi

Radlje ob Dravi ob 19.00 (22. april)

Literarni večer

Knjižnica Radlje ob Dravi, Koroška cesta 61a

Zaključek bralne značke za odrasle KOROŠCI PA BUKVE BEREMO, podelitev knjižnih nagrad sodelujočim in srečanje s pisateljem Dušanom Čatrom.