Joškin Šiljan Beleg zapisi babe Mileve

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, Goliev trg 1

Razstava prepleta dela srbskega umetnika Joškina Šiljana z nauki, ki jih je iz onostranstva z njim delila babica Mileva. Dela za razstavo je izbral avtor v sodelovanju z Muzejem naivne i marginalne umetnosti, Jagodina, Srbija. Postavitev pa je zasnovala Maruša Stupica, u.d.i.a. Joškin Šiljan je bil rojen 1953 v Pirotu v Srbiji kot Nebojša Stojković. Slikati je začel leta 1987.

Odpiralni čas:  od torka do petka od 10. do 12. in od 14. do 18. ure, v soboto od 14. do 18. ure