Bralni maraton

OŠ Ob Dravinji Slovenske Konjice, Ulica Dušana Jereba 1

Na tradicionalnem Bralnem maratonu bodo učenci konjiških osnovnih šol glasno brali poezijo Andreja Rozmana Roze in dela Žige X. Gombača.