Bralni večer

I. OŠ Rogaška Slatina, Kidričeva 24

Bralni večer bo namenjen učencem od 1. do 9. razreda. Učenci od 1. do 4. razreda se bodo bralnega večera lahko udeležili od 16.00 do 17.30, učenci od 5. do 9. razreda pa od 18.00 do 21.00.