Srednjeveško evropski in slovenski ljudski glasbeno literarni večer z Gito

Knjižnica Miklova hiša Ribnica, Škrabčev trg 21

Gita je skupina glasbenikov, ki izvajajo ljudsko, srednjeveško, renesančno in avtorsko glasbo. Njihov cilj je skozi glasbo obujati našo dediščino in darovati lepo. Glasba, ki jo uprizarjajo, je del njih samih, njihov način življenja, uprizarjanja zgodovine in njihovega poslanstva.

ELEONORA – glas, kitarska lutnja
LEONHARD – cistra, glas
ERNESTINA – violina, glas