Pravljična večerna čajanka

OŠ Poljane nad Škofjo Loko, Poljane 100

Učenci bodo iskali bralni zaklad, poustvarjali (dramatizacija, likovno ustvarjanje), se udeležili pravljične čajanke (sami pripravili hrano), brali brali brali … vse do spanja med knjigami v šolski knjižnici.