NOČ V ŠOLSKI KNJIŽNICI

OŠ Petrovče – šolska knjižnica, Petrovče 32

V petek popoldan se bomo z učenci 3.triade dobili v šolski knjižnici, kjer bodo do sobote (do 13. 00) potekale različne dejavnosti: branje, kreativno pisanje, dramska delavnica, plesno ustvarjanje, glasbeno in likovno ustvarjanje, preizkus kuharskih spretnosti, zabava na terenu … Osrednja tema bo ljubezen v knjigah, povezali pa jo bomo tudi z obletnicami velikih literarnih imen.