Branje na avtobusih

Na treh avtobusih Mestnega potniškega prometa

Na tri avtobuse Mestnega potniškega prometa LPP bomo v petek, 22. aprila 2016, za ljubitelje leposlovja umestili knjige, ki bodo na voljo bralcem – potnikom. Da bi branje knjig lahko omogočili v čim daljšem časovnem obdobju in da bi bilo dostopno čim več potnikom, naprošamo potujoče, naj s knjigami, ki bodo pritrjene v notranjosti avtobusov LPP lepo ravnajo. Knjige za omenjeno akcijo je zagotovila založba Sanje.

Od sobote, 23. aprila dalje bomo v notranjosti avtobusov lepili še nove piktograme, ki prikazujejo potnika s knjigo v roki in pozivajo potnike, da odstopijo sedež tistim, ki želijo na avtobusu brati knjigo.