V posamezniku je moč

Gimnazija Ledina, Resljeba cesta 12

Branje pravljice Peter Klepec v slovenščini in bosanščini z učenci Dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture iz Banjaluke in Gimnazije Ledina.