Poezija pod mostom

Gimnazija Šentvid, Prušnikova 98

V okviru 70-letnice Gimnazije Šentvid bomo organizirali bralni maraton. Ob glasbeni spremljavi bomo poezijo brali dijaki, profesorji in gostje.