Jana Bauer: Kviz iz Hude hoste

Knjigarna Zvezdica zaspanka, Lutkovno gledališče Ljubljana, Krekov trg 2

Predstavitev in branje Groznovilce iz Hude hoste ter kviz iz Hude hoste z nagradami.