Jana Maja Valentinčič: Vesela ABeCeda, ustvarjalna delavnica za otroke

Prešernov trg

Vsaka črka je lahko zgodba zase. Z barvastim papirjem, lepilom in škarjicami bomo v novo zgodbo oživeli svoje najljubše črke ali pa iz njih sestavili lepo besedo, svoje ime, izrek, pozdrav.