Literarno ustvarjanje v tretjem življenjskem obdobju

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje, Poljanska cesta 6, dvorana v pritličju levo

Sogovorniki na okrogli mizi bodo v pogovoru predstavili svoje izkušnje in poglede na literarno ustvarjanje v tretjem življenjskem obdobju. Spregovorili bodo o svobodi učenja in ustvarjanja, ki jo omogoča obdobje po upokojitvi. Na okrogli mizi sodelujejo mentorji in študenti, literarni ustvarjalci Univerze za tretje življenjsko obdobje.