Noč branja

Osnovna šola Lesično, Lesično 5b

Srečanje s pisateljem Tonetom Partljičem ob zaključku bralne značke.
Kulturni program, bralne dejavnosti in delavnice za učence OŠ Lesično
pod vodstvom učiteljev mentorjev.