Noč knjige: Biti ali ne biti … človek?

Šolska knjižnica osnovne šole Ob Rinži, Cesta v Mestni log 39

Brali, pogovarjali in ustvarjali bomo na temo strpnosti. V ospredju bodo pravljice in zgodbe o drugačnih, o beguncih. Na to temo bomo tudi ustvarjali.