Knjige – mostovi med nami

Glasbeni center Art of music, Bazoviška cesta 32

Bistričani bomo prebirali literaturo domačih in tujih že uveljavljenih literatov, prav tako pa bodo svoja dela predstavili domači literarni ustvarjalci, ki jih je na Bistriškem kar nekaj.