Beremo mlajšim

OŠ Venclja Perka Domžale, Ljubljanska 58A

Učenci predmetne stopnje bodo brali učencem na razredni stopnji.