Grdi raček – v vrtcu

OŠ Dobrovnik – KÁI Dobronak, Dobrovnik 266/j

Otroci spoznajo zgodbo Grdega račka in ustvarjajo na temo drugačnosti – rišejo, pišejo pesmi, nadaljujejo zgodbo.