Noč s knjigo

OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, Cerkvenjak 24

Bralne prireditve se bodo udeležili učenci 4. in 6. razreda OŠ Cerkvenjak – Vitomarci in POŠ Vitomarci.
Ta večer bomo brali, se sproščali ob jogi, risali priljubljene književne junake in se odpravili na kratek pohod z lučkami. Učenci devetega razreda bodo prebirali knjigo Rose Parks, Avtobus.