366 x slovensko

Mohorjeva Celovec, Viktringer Ring 26

Predstavitev knjige “366 x slovensko z jezikovnimi kotički skozi leto” avtorja Franceta vrbinca. Knjigo predstavljata Miha Vrbinc in Hanzi Tomažič.