Zreče

Zreče od 7.30 do 12.00 (22. april)

Branje - za užitek in znanje

Srednja poklicna in strokovna šola Zreče, Dravinjska cesta 1

Dijaki bodo v dopoldanskem času preživeli čas s knjigo. Razmišljali bodo, zakaj so nekatere knjige danes še vedno zanimive, se na ustvarjalen način srečali s "Shakespaerom" in njegovim časom, predstavili knjižne novosti ter doživljali branje kot užitek.