Cerkvenjak

Cerkvenjak ob 20.00 (22. april)

Noč s knjigo

OŠ Cerkvenjak - Vitomarci, Cerkvenjak 24


Bralne prireditve se bodo udeležili učenci 4. in 6. razreda OŠ Cerkvenjak - Vitomarci in POŠ Vitomarci.
Ta večer bomo brali, se sproščali ob jogi, risali priljubljene književne junake in se odpravili na kratek pohod z lučkami. Učenci devetega razreda bodo prebirali knjigo Rose Parks, Avtobus.