Ormož

Ormož ob 18.00 (22. april)

Bralne urice

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Žigrova ulica 6b


Udeleženke Bralnih ulic se že več let tedensko srečujejo v Središču ob Dravi in se v fantaziji sprehajajo po cestah in ulicah vsega sveta. Berejo sebi v razvedrilo in sprostitev in to želijo deliti tudi z nami.

Ormož ob 20.00 (22. april)

Slovenska ljudska glasba z Matejo Gorjup

Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Žigrova ulica 6b


MATEJA GORJUP se kot pevka in pedagoginja vrsto let posveča poustvarjanju ljudskih pesmi različnih slovanskih narodov, s posebnim poudarkom na ljudskem pesemskem izročilu slovenskega etničnega ozemlja. Zadnja leta intenzivno raziskuje neizrekljive zmožnosti vokalnih izrazov. Glas in zvok jo zanimata v vsej svoji polnosti in praznini.